ทำเนียบศิษย์เก่า

ดรุณานุกูลหัวถนน - อนุบาลหฤทัยปิตุมาตา


รวบรวมรายชื่อ ข้อมูลของศิษย์เก่าตั้งแต่ยังเป็น "โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน" และ "โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา" ทำเนียบศิษย์เก่าจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะครูของโรงเรียน เพื่อดําเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และเป็นสื่อกลางระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันเอง อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโรงเรียน

กรณีรายละเอียดข้อมูลศิษย์เก่าไม่ตรง หรือไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งมาได้ที่: Line ID: @อนุบาลหฤทัยปิตุมาตา หรือสแกน QR-Code เพื่อเพิ่มเพื่อน

Placeholder image